درباره ما

Stock Slution

اکثر هورمونهای گیاهی حلالیت بسیار پایینی در آب دارند و جهت مصرف می بایست در آب حل شده و بکار گرفته شوند.

از اینرو محلول آماده قابل حل در آب وجود دارد که می توان با نسبت رقیق سازی مشخصی از آن استفاده نمود

جهت دریافت اطلاعات کامل( نع هورمون، غلظت و فورمولهای رقیق سازی) لطفا تماس بگیرید.

Citric acid

نام محصول :سیتریک اسید

نامهای دیگر محصول :هیدروکسی تری کربالیلیک


نام های لاتین محصول :Hydroxytricarballylic acid


فرمول علمی محصول:HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

5949-29-1

فرمول باز محصول:

حجمهای موجود : 25گرم-100 گرم -500 گرم - 1000 گرم-5000 گرم


می تواند بعنوان کلاتور و اسیدی کننده در ترکیبات مختلف بکار رود

 
جرم مولی 192.124 g/mol (anhydrous)
210.14 g/mol (monohydrate)
شکل ظاهری پودر کریسال سفید
چگالی 1.665 g/cm3(1.5g/cm3 for monohydrate)
دمای ذوب ۱۵۳ درجه سلسیوس (۳۰۷ درجه فارنهایت; ۴۲۶ کلوین)
دمای جوش
‎175 °C, 448 K, 347 °F decomposes
انحلال‌پذیری در آب 73 g/100 ml

 

KINETIN

نام محصول :کینتین|کنیتین

نامهای دیگر محصول :6فورفوریل آمینو پورین-6فورفوریل آدنین

 
نام های لاتین محصول :6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine


فرمول علمی محصول:C10H9N5O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

525-79-1

فرمول باز محصول:

حجمهای موجود : 1 گرم -5 گرم - 25 گرم - 100 گرم - 250 گرم


 

کینتین  جرم مولی آن ۲۱۵٫۲۱ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر غیربلوری سفید است. کینتین یکی از سیتوکینین های شناخته شده است که دارای اثرات مختلفی می‌باشد که مهمترین آن تقسیم سلولی است. سیتوکینین‌ها بطور عمده در مریستم‌های انتهایی ریشه، گل آذین‌ها ومیوه‌های در حال رشد ساخته می‌شوند.

نقش سایتوکنین در گیاه:

1- بزرگ شدن و طویل شده سلولها: سیتوکنین ها در مرحله طویل شدن سلول یا بزرگ شده آن رشد تاثیر می گذارد ولی اینکه اثر رونق بخشی یا باز دارنده است بستگی به اندام مربوط نوع بخصوص سایتوکینین و غلطت آن دارد.

2- ایجاد جوانه گل و نمو آن: در برخی از گیاهان افزایش نسبت سایتوکنین به اکسین سبب پیدایش جوانه ها و در نتیجه شاخه های برگدار می شود.

3- تشکیل ریشه: سایتوکنین با غلظت خیلی کم به تشکیل ریشه کمک کرده ولیکن در غلظت زیاد از تشکیل آن جلو گیری می کند.

4- پیری دیر رس: این هورمون پیری را در برگها با غلظت نسبتاً کم به تاخیر می اندازد و از ریزش گلهای و برگه و میو ها جلوگیری می کند.

5- پارتنوکارپی: جیبرلین همانند هورمون های گروه آکسین و جیبرلین باعث پارتنوکارپی می شوند.

6- تاثیر روی گل دادن: سایتوکنین باعث تولید گل در گیاهان روز بلند شرایط روز کوتاه و برعکس می شود.

7- شکستن دوره خواب بذر: سایتوکنین ها در غلظت مناسب با جیبرلین ها و نور قرمز خاصیت شکستن دوره خواب بذور حساس به نور را دارد.

کاربرد در باغبانی:

1- کاربرد سایتوکنین در کشت بافت جهت تولید گیاهانی مانند داودی، میخک که هم اکنون بطور تجاری در سطح بزرک انجام می گیرد.

2- بکار گیری جهت بی اثر کردن چیرگی اتنهایی در گلکاری مانندحسن یوسف ، فلفل زینتی، و تولید بوته های منشعب و متراکم و بازار پسند.

3- طولانی کردن عمر گلهای بریدنی و سبزیها برگی در مراحل بعد از برداشت.

4- استفاده از این هورمون در اوایل تابستان می تواند باعث شاخه زایی می شود.

5- بکارگیری این هورمون در سیب 10 روز بعد از اینکه باز شدند باعث تولید میو هایی دراز تر خواهد شد.

6- خیساندن بذور در محل سایتو کنین یک روز قبل باعث افزایش جوانه زنی می شود.

7- محلول پاشی با سایتوکنین روی برگها نسبت رشد ریشه به شاخه را کاهش می دهد در حالی که کاربرد آن روی ریشه این نسبت را افزایش می دهد.

8- جایگزین سرمای مورد نیاز درختانی باشد ریشه هایشان در معرض سرما قرار نگرفته اند.

9- رشد اولیه تخمدان در میوه ها را باعث می شود.

10- ریزش میوه در نهالهای جابجا شده می تواند به علت کمبود سایتوکنین باشد.

11- بوجود آوردن جوانه های اتفاقی روی شاخه های درختان میوه و همچنین وتبدیل پیچک به خوشه در درخت انگور.

12- سایتو کنین دوره نونهالی را را در در ختان میوه کو تاه می کند.

13- هورمون سایتو کنین رقابت بین رشد مریستم انتهایی شاخه و رشد میوه را می شکندوباعث رشد بهتر میوه ها می شود.

14- سایتو کنین ها فعالیت جوانه های جانبی را در شاخه ها را افزایش داده و باعث تولید و ایجاد شاخه های فرعی در درختان میوه شده که این ناشی از شکستن غالبیت انتهایی و نتیجتاً کاهش رشد طولی می باشد.

15- هومورن سایتوکنین در حرکت بخشیدن مواد غذایی موثر است بطوری که این ماده به عضوهایی میوه ها و برگها و غده های جوان که خود تولید کننده هورمون هستند انتقال می یابد.

SA

 

نام محصول :سالیسیلیک اسید

نامهای دیگر محصول :2هیدروکسی بنزوییک اسید


نام های لاتین محصول :2-Hydroxybenzoic acid


فرمول علمی محصول:C7H6O3

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 69-72-7

فرمول باز محصول:

 


حجمهای موجود : 100گرم -500گرم -1000 گرم


  یک اسیدآروماتیک با فرمول بسته CH(OH) (COOH ) می باشند که به صورت آزاد و به صورت متیل استر در گیاهان وجوددارد.

سالیسیلاتها ترکیبات مشابه SA هستند که در برگ ها و بخش های زایشی گیاهان از جمله در گل اذین ها وجود دارند

فرمول شیمیایی وجرم مولکولی :

C7H6O3و138.121 g/mol

 محل تولید:

در گیاهان به وسیله سلول های ریشه تولید می شود.

 

اثرات فیزیولوژیکی SA در گیاهان :

1)  مقابله با حمله پاتوژن ها

2)  اقای تغییر در محتویات کومارین ها

3)  مقابله باتنش اکسید ایتو ناشی از تنش های شوری و اسمزی

4)  تحمل گرمایی در گیاهان

5)  کاهش سمیت Ca در گیاهان

6)  مقابله با پاراکوات (سم گیاهی )

7)  شرکت در تشکیل گل و تولید گرما در گیاهان ترموژنیک

8)  نقش بازدارندگی از تشکیل گرهک

اثر SAبر رشد نمو گیاهان :

نظر به اینکه SA یکی از مواد اصلی ترکیبات فنلی گیاهان و بافت های گیاهی است و ترکیبات فنلی به عنوان یکی از فاکتورهای رشد می باشند . بنابراین SA هم میتواند در رشد موثر باشد .

غلظت های مختلف SA وزن تر ریشه گیاه را کاهش می دهد . و از غلظت کل پروتئین های جدید می شود .

اثر SA بر رسیدگی میوه :

SA در غلظت های زیاد (بالاتراز Mm100) به عنوان آنتاگونیست اتلین عمل میکند و باعث مهار بیوسنتز اتلین می شود.

نقش SA در جریان پیری برگ ها :

با اندازه گیری میزان SA در برگ های پیر و برگهای سبز معلوم شده است .که میزان SA در طول پیری برگ ها افزایش می یابد که بیانگر نقش SA در طول پیری برگ می باشد.

برسی ها نشان داده اند که گیاهان ترانس ژن و موتان هایی که مسیر سیگنالی SA در انها ناقص است علائم نکروزه شدن وپیری را نشان نمی دهند و این نشان دهنده نقش SA در القای بیان ژن پیری است .

SA و مقاومت گیاهان در برابر بیماری :


SA  به عنوان یک مولکول سیگنال طبیعی در القای مقاومت به بیماری ها و القای سیستمیک پروتئین به عامل بیماری زا دخالت می کند و نقش سیگنالی مهمی در دفاع گیاهان بر علیه پاتوژن ها بازی می کند .

تنش شوری و اثر SA :

شواهد زیادی بر نقش SA  در اسیب اکسیداتیو ایجاد شده توسطNacl و نقش اسمزی وجود دارد .

SA و اوزون و فرا بنفش و گرما :

اوزون  و پرتوهای فرا بنفش (UV)نیز میتوانند باعث القا انباشته شدن SA شوند .همچنین شواهدی در دست است که SA می تواند  توانایی انتی اکسیدانها دا در گیاهان تغییر دهد .

IBA

نام محصول :ایندول 3 بوتریک(بوتیریک) اسید-IBA

نامهای دیگر محصول :ایندول بوتانوییک اسید-ایندول بوتیریک اسید-آی بی ای

 


نام های لاتین محصول :4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA


فرمول علمی محصول:C12H13NO2

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

133-32-4

فرمول باز محصول:

 

 حجمهای موجود : 5 گرم - 25 گرم - 100 گرم - 500 گرم

 

 دمای ذوب 233 - 235 °C (decomposition)
انحلال‌پذیری در آب 5 g/l (20 °C)

 


 

• آکسین:

اولین گروه هورمون گیاهی هستند که کشف شدند و مورد استفاده قرار گرفته. ماهیت هورمونی آنها بطور روشن در آزمایشی که برای اولین بار توسط وانت در سال 1928 انجام گرفت در کولئوپتیل یولاف از گیاهان تیره غلات نشان داده شده و در غلظت کمتر از 10*1مولار می توان به کار برد طبیعی ترین ترکیبی که در گیاهان شاخته شده است اسید ایندول -3- استیک (IAA) می باشد که احتمالاًدر گیاهان از اسید آمینه تریپتو فان ساخته می شود . مراکز عمده ساخته شدن آکسین بافت های مریستمی انتهایی از قبیل جوانه های در حال باز شدن ، برگهای جوان ، نوک ریشه ، گلها یا گل آذین روی ساقه گلدار می باشد و نحوه انتقال آکسین در اندامهای جوان از بالا به پایین و در اندامهای پارانشیمی در داخل آوند های آبکشی انجام می گیرد و در ریشه هم از نوک ریشه به سمت بالای ریشه صورت می گیرد. از آکسین های مصنوعی می توان به اسید -نفتالین- استیک، اسید ایندول -3- بوتیریک ، اسید 2-4-در کلرو فنواکسی استیک ، اسید نفتاکسی استیک و اسید تریو یدوبنزوئیک اشاره نمود . اسید ایندول استیک بعنوان هورمون طبیعی در اثر آنزیم هایی ازقبیل اکسیدازها و فنولاز ها تجزیه می شود.قابل ذکر است بکار بردن غلظت های نسبتاً زیاد آکسین ها همچنین منجر به نقایصی در گیاهان از قبیل تغییر شکل برگ، ساقه و ریشه، رنگ پریدگی برگها ٍ جلوگیری از طویل شدن ریشه ها یا باز شدن گلها و ایجاد ورم و آماس می شود.

نقش اکسین در گیاه:

1- طویل شدن سلولها و اندامها: اولین اثر آکسین ها می باشد که افزایش غلظت آکسین شدت طویل شدن سلولها را به همراه دارد.اما اثر بازدارندگی نیز دارد یعنی آکسین با همان غلظتی که سبب تشدید طویل شدن اندامها هوایی را دارد طویل شدن ریشه را کند می سازد.

2- نور گرایی(فتوتروپیسم):این اثر که بیشتر بصورت خمیدگی در گیاه می باشد بعلت توزیع نامتقارن اکسین در اندام مربوط قابل ملاحظه می باشد خمیدگی مزبور ناشی از این است رشد در سمت نزدیک به نور تا حدودی کند و رشد سمتی که به دور از آن است شدید تر است.

3- زمین گرایی: در ریشه نظییر ساقه که رشد افقی دارد تجمع زیادتر اکسین در نیمه زیرین رشد ریشه را کند کرده و سبب خمیدگی می شود.

4- فعال ساختن لایه زاینده: فعالیت لایه زاینده بوسیله آکسین ها که در درون ساقه از بالا به پایین و از جوانه های در حال رشد حرکت می کند تجدید می شود.

5- ایجادگل: آکسین گل دادن بعضی از گیاهان روز بلند به شرط آنکه دوره فتوپریود به اندازه کافی برای گلدهی گیاهان طولانی باشد تسریع می نماید.مانند سیلن و بذرالبنج از طرفی گلدهی در برخی گیاهان روز کوتاه در صورت استعمال آکسین در دوره تاریکی متوقف می نماید.

کاربرد آکسین در باغبانی:

1- تنک کردن و جلوگیری از ریزش گل و میوه:پایدار ماندن میوه های در حال رشد ، گلها و برگهای جوان که از منابع مهم تولید آکسین به شمار می روند بر روی گیاه بستگی به تعادل بین میزان آکسین داخلی آنها و مقدار آکسین دارد.هر گاه به دلیلی این تعادل به بخورد در محل اتصال دمبرگ یا دمگل یا میوه به ساقه یک لایه چوب پنبه ای به نام لایه سواگر ایجاد می گرددو اندام مربوطه از گیاه جدا می شود و ریزش می کند این موضوع در باغبانی بویژه در میوه کاری دارای اهمیت می باشد. چرا که درختان میوه چندین برابر توانایی خود گل تولید می کنند و اگر همگی تبدیل به میوه شوند اولاً: میوه های ریز و نامرغوبی تولید می شود ثانیاً : درخت ضعیف می شودو نهایتاً نه تنها بسیاری از میوه ها بعلت عدم تغذیه کافی ریزش خواهند کرد. از طرفی امکان عدم تشکیل جوانه گا برای سال بعد وجود دارد لذا جهت جلوگیری از این امر استفاده به موقع از محلولهایی اکیسینی که گلها ی ضعیف تر را وادار به ریزش می کند مفید می باشد و به این عمل تنک کردن گفته می شود.

2- تولید بافت پینه ای : اثبات شده است که قدرت تولید پینه در گیاهان مختلف رابطه مستقیمی با میزان اکسین یاخته های ناحیه زخم شده آنها دارد لذا زخم هایی که به دلیل مختلف مانند هرس ، قلمه گیری در گیاه بوجود می آید و استفاده از آکسین جهت تقسیم یاخته های پارانشیم ناحیه زخمی برای ایجاد بافتی یکنواخت و تر میم محل زخم موثر می باشد.

3- ریشه دار کردن قلمه ها: پژروهش ها حاکی از آن است که قدرت ریشه زایی آکسین با غلظت آکسینی که در یاخته ها ی بافت پینه ای ناحیه ته تیل یافت می شود ارتباط مستقیم دارد لذا استفاده از آکسین در ریشه زایی قلمه ها موثر می باشد اما دو نکته لازم تذکر است:

الف- اگر قلمه گرفته شده اصولاً قدرت ریشه زایی نداشته باشد نمی توان آن را با استفاده از هورمون وادار به این کارکرد.

ب- اثر آکسین صرفاً برای تولید سر آغازه های ریشه است و اگر این ماده مدت زیادی در محیط کشت باقی بماند از رشد ریشه ها ی تولید شده جلوگیری می کند.

4- جلوگیری از رشد نرک ها و پاجوش ها : در گیاهان بعد از هرس شدید تعدادی شاخه غیر بارور به نام نرک تولید می شود که بعلت عدم میوه دهی می بایست هرس شوند لذا اگر محل زخم پیرایش را با محلول یک درصد اسید نفتالین استیک محلول پاشی شود از رشد نرک ها جلوگیری می شود قابل ذکر است که از آکسین برای جلوگیری از رشد پاجوش ها نیز بکار می رود.

5- گل انگیزی و تولید میوه: محلول پاشی گیاهان با آکسین قبل ازاینکه شرایط طول روز برای گل دادن مناسب شود باعث گل می شود مانند آناناس و از طرفی در تولید میوه برخی گیاهان بویژه فلفل و جالیز ها موثر می باشد.

6-پارتنوکارپی: در گیاهانی که میوه آنها هم ناشی از لقاح و هم ناشی از بکرباری (میوه های بدون هسته) در صورت گرده افشانی کافی می توان با کاربرد آکسین وادار به تولید میوه نمود.


7- رشد طولی شاخه و چیرگی انتهایی : آغشته کردن جوانه انتهایی به آکسین چیرگی انتهایی را تشدید کرده و باعث ایجاد شاخه های بلند و ترکه ای می شود. برعکس موادی که کار آکسین را خنثی می سازند یا با از بین بردن جوانه های انتهایی می توان مانع تولید آکسین شد و گیاه را وادار به تولید شاخه فرعی متعدد و بوته ای شده کرد.

8- کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس: میوه های درخت گیلاس بعد از بارندگی اصولاً ترک خورده می شوند که با مصرف ترکیب مناسب از آکسین از این امر یا پدیده می توان جلوگیری کرد.

مقالات دیگر...

  1. GA3

نقشه گوگل

شماره های تماس :
تلفکس : 38260549 – 035
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آدرس ما :
یزد ، بلوار داشجو ، روبروی بانک ملی
نبش کوچه صالحیه ، طبقه فوقانی پخش منتظری واحد 5

بخشهای کاری شرکت پایش سبز

    * تولید کودهای کامل قابل حل در آب شامل NPK پودری و مایع ، ریز مغذی ها ی کلاته و کودهای بر پایه تنظیم کننده های رشد گیاهی
    * تولید کودهای گرانوله و پلیت کند رها مخصوص مصرف خاکی NPK، کودهای ارگانیک و هیومیک اسید
    * فروش مواد اولیه به کارخانه های تولید کودهای هیومیک اسید

بخش بازرگانی شرکت پایش سبز

در حال حاضر محصولات تولیدی شرکت پایش سبز در کل کشور پخش و فروش میگردد.همچنین صادرات به کشورهای همسایه نیز طبق آنالیز صورت پزیرفته است.  لذا خواهشمند است در صورت تمایل به فروش، شرایط کارکرد در منطقه را جویا شوید. پیشاپیش از همکاری شما توزیع کنندگان و کشاورزان عزیز کمال تشکر و قدر دانی را دارم.