تقسیم بندی هیومیک اسید

 

 Leonardite

کود هیومیک اسید در دنیا به دو نوع اصلی و سه فرم تقسیم بندی می گردد.

 

تقسیم بندی هیومیک اسید:

هیومیک اسید در دنیا به دو نوع اصلی و سه فرم تقسیم بندی می گردد.

  • هیومیک اسید به دو نوع غیرفعال و  فعال تقسیم بندی می گردد.
  • غیر فعال آن در آب مقطر قابل حل نیست و از ماده اصلی لیوناردیت بدست می آید و pH آن اسیدی 5 – 4 است.
  • فعال که هیومیک آن از نوع غیر فعال استخراج می شود و به فرمهای مایع و پودری در آورده می شود و بصورت قابل حل در آب مصرف می شود. این نوع دارای pH  بالای خنثی یا قلیایی هست.
  • فرمهای هیومیک اسید شامل گرانول یا پلیت ، مایع و پودری می باشد.
  • گرانول یا پلیت  فرم کم محلول در آب است و در واقع ازماده لیوناردیت Leonardite  هست که در دنیا به اسم هیومیک اسید نیمه محلول مخصوص مصرف خاکی فروخته می شود و همان نوع «غیر فعال هیومیک اسید» بشمار میرود . درصد هیومیک اسید آن در نمونه های تجاری حداقل می بایست  بالای %50 باشد و دارای خصوصیت های ویژه ای هست از جمله اسیدیته حدود 4 که برای مناطق پسته کاری گزینه مناسبی هست و اصلاح کننده خاک که می بایست در منطقه ریشه و به میزان کافی مصرف گردد تا بتوان از خواص آن بهره برد. این فرم دارای قیمت ارزانی بوده ( نسبت به فرمهای دیگر) و می توان مقادیر بالا مصرف نمود و در واقع این لیوناردیت وقتی در خاک در معرض رطوبت و pH  قلیایی قرار می گیرد هیومیک و فولویک اسید آن کم کم آزاد می شود و تا مدت نسبتا طولانی خواص آن باقی می ماند و در کنار عناصر و مواد آلی قرار گرفته و جذبشان را  افزایش می دهد.
  • فرم مایع که هیومیک و فولیک  اسید  استخراج  شده در محیط مایع هست ؛ هیومیک آن 10 تا 18 درصد هیومیک آزاد شده و فعال است و نیاز به زمان جهت آزاد شدن هیومیک آن نیست.
  • فرم پودری که در واقع همان مایع است که با روشها ی مختلف بصورت خشک شده پودری در آورده شده و همان حلالیت را، در عین فعال بودن هیومیک حفظ کرده است. و درصد آن 55% به بالا است. بیشتر برای مصرف در سیستمهای آبیاری طراحی شده. با توجه به اینکه فرایندهای مختلفی را در کارخانه طی کرده است قیمت به مراتب بالاتری نسبت به نمونه گرانول دارد( حدود 20 برابر قیمت) و نمی توان این دو فرم را مستقیم با هم مقایسه نمود. در ضمن نمی توان به مقدار بالا در هکتار مصرف نمود و چون قابل حل در آب هست برای مدت طولانی در خاک نمی ماند.  در ضمن هیومیک های فعال همانطور که ذکر شد، pH  قلیایی دارند.

 درحال حاضر همه فرمهای آن هم در داخل کشور تولید می شود و هم نمونه های وارد اتی آن وجود دارد. با توجه به تقسیم بندی موجود ،می بایست یک فرم خاص از نمونه داخلی و خارجی را با هم مقایسه کنیم ( مثلا پودری ) و با توجه به قیمت بهترین نوع را برگزینیم  و با توجه به مورد مصرف، فرم مورد نیاز را انتخاب نماییم.

نویسنده مقاله : احمد رنجبر